Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Kontakt

Åse Sivertsen
ase.sivertsen@helse-bergen.no

Hovedfunn
  • Foreldre opplever at de får god informasjon i forbindelse med operasjon, og at barna får god smertebehandling 

  • 92% av pasientene født i 2011 har vært til oppfølging hos kjeveortoped og 82% har vært til logoped i behandlingsteamene som etter anbefalte retningslinjer

  • Nasjonale retningslinjer for kontroll/ oppfølging hos plastikkirurg og øre-nese-halslege er initiert av fagrådet for kvalitetsregisteret med oppstart 1. januar 2019

Årsrapporten 2018 er basert på registreringer fra 735 pasienter født 2011 – 2018 som er registrert fra og med 1.januar 2011 til og med august 2019. Det er registrert 1133 operasjoner for disse pasientene. Det er registrert oppfølging hos logoped av 227 pasienter som er blitt fire år og registrert oppfølging hos kjeveortoped av 244 pasienter som er blitt seks år.

Registeret har inkludert 80-110 nye pasienter hvert år siden oppstart i 2011.
 

Årsrapporter