Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Kontakt

Åse Sivertsen
ase.sivertsen@helse-bergen.no

Hovedfunn
  • Foreldre opplever at de får god informasjon i forbindelse med operasjon, og at barna får god smertebehandling 
  • 94% av pasientene har vært til oppfølging hos kjeveortoped og 76% har vært til logoped i behandlingsteamene som etter anbefalte retningslinjer
  • Det foreligger ikke klare nasjonale retningslinjer for kontroll/oppfølging hos plastikkirurg for hele pasientgruppen

Årsrapporten 2017 er basert på registreringer fra 668 pasienter som er født fra og med 1.januar 2011 til og med august 2018. Det er registert 1012 operasjoner for disse pasientene. Det er registrert oppfølging hos logoped av 208 pasienter som er blitt fire år og registrert oppfølging hos kjeveortoped av 165 pasienter som er blitt seks år.

Registeret har inkludert 80-110 nye pasienter hvert år siden oppstart i 2011.

Årsrapporter