Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

Databehandlingsansvarlig:
Helse Bergen

Hjemmeside: 
http://helse-bergen.no/soreg

E-post: 
soreg-norge@helse-bergen.no

Kontaktpersoner:
Nasjonal koordinator:
Elisabeth Heggernes
Telefon: 907 36 556
epost: elisabeth.heggernes@helse-bergen.no

Registerleiar:
Villy Våge
Telefon: 908 63 744
epost: villy.vage@helse-bergen.no

Årsrapporter