Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Kontakt

Martin Altreuther
martin.altreuther@stolav.no

Hovedfunn
  • Flere operasjoner for utposning på hovedpulsåren i 2017 – mer enn 10 % økning
  • Raskere behandling for innsnevring av halspulsåren - flere behandles innen anbefalt tid
  • Flere pasienter får medisiner i henhold til retningslinjer

Årsrapporter