Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Kontakt

Aina Helen Dahlen
aina.helen.dahlen@kreftregisteret.no

Databehandlingsansvarlig
Kreftregisteret

Hjemmeside
Kreftregisteret

Telefon
22 45 13 00

Kontaktperson
Kvalitetsregisteransvarlig
Aina Helen Dahlen
aina.helen.dahlen@kreftregisteret.no

 

Årsrapporter