Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Kontakt

Aina Helen Dahlen
aina.helen.dahlen@kreftregisteret.no

Resultater

Hovedfunn
  • Forekomsten av kreft hos barn er stabil, ikke økende
  • Barn som får kreft i Norge får like god behandling uansett hvor de bor
  • Prognosen for ungdom 15-17 år er på lik linje med resultatene for barn 0-14 år
  • Overlevelsen ved Hodgkin lymfom har holdt seg over 90 % til tross for mindre strålebehandling
  • Andelen barn som har fått strålebehandling i perioden 2010-2017 er halvert i forhold til perioden 2002-2009
  • Hos barn med kreftsvulster i bein- og bløtvev (sarkomer) er prognosen avhengig av om det foreligger spredning (metastasering) eller ikke

Årsrapporter