Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Kontakt

Aina Helen Dahlen
aina.helen.dahlen@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Forekomsten av kreft hos barn er stabil, ikke økende.
  • Barn som får kreft i Norge får like god behandling uansett hvor de bor.
  • Over 80% av pasientene ble vurdert i multidisiplinært teammøte (MDT) før behandling.
  • Over 40% av pasientene ble inkludert i en behandlingsprotokoll som studiepasient.
  • Overlevelsen ved kreft hos barn har økt fra ca. 20% i 1960 til 80% rundt år 2000 og til 85% i dag. Dette er en fantastisk utvikling, men fremdeles dør barn og unge av kreft.
  • Når barnekreftpasienter har overlevd sykdommen sin i fem år kan man for de fleste kreftformer regne med varig helbredelse; 20 års overlevelse skiller seg ikke vesentlig fra fem års overlevelse.
  • Forbedret overlevelse betyr at antall barnekreftoverlevere i det norske samfunnet stadig er økende. Antallet er nå rundt 5300 overlevere. Mange trenger oppfølging for seneffekter av behandlingen, noe som vil kreve økte ressurser fra helsevesenet.

Årsrapporter