Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

Kontakt

Siri Wennberg
Siri.Wennberg@stolav.no

 


 

Databehandlingsansvarlig: 
St. Olavs Hospital HF

Databehandler:                                              
Norsk Helsenett

Hjemmeside:  
Tonsilleregisteret

Faglig leder:
Vegard Bugten
Epost: vegard.bugten@stolav.no 
Telefon: 72 57 53 38
Mobil: 47 81 06 11

Registerkoordinator:
Siri Wennberg
Epost: siri.wennberg@stolav.no
Mobil: 47 66 37 04

Årsrapporter