Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

Kontakt

Vegard Bugten
vegard.bugten@stolav.no 

Resultater

Hovedfunn
  • Norsk tonsilleregister jobber mot færre komplikasjoner etter tonsilleoperasjoner
  • 94 % av pasientene som fjerner deler av eller hele tonsillene blir kvitt sine plager
  • Mange barn får fjernet tonsillene på grunn av søvnplager

Årsrapporter