Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

Kontakt

Siri Wennberg
Siri.Wennberg@stolav.no

 


 

Hovedfunn
  • 7,7 % av pasientene rapporterer at de har blitt innlagt pga blødning innen 30 dager etter operasjonen
  • 94 % av pasientene som fjerner deler av eller hele tonsillene blir kvitt sine plager
  • Norsk tonsilleregister har doblet sin inkludering til registeret i 2.driftsår

Årsrapporter