Gastronet

Forskning

Volker Moritz publiserte i sin doktoravhandling om Gastronet fra 2017 følgende resultater:
•    Andelen av sterkt smertefulle koloskopiundersøkelser kunne reduseres betydelig.
•    Andelen av koloskopier med oppdaget og behandlete polypper ble økt.
•    Leger som utfører koloskopier har en mening om sin gjennomsnittlige undersøkelseskvalitet som ikke gjenspeiles i tilstrekkelig grad av systematiske kvalitetsmålinger som ble gjort.
•    Der innblåsing CO2 gass har erstattet luft under en koloskopi opplever betydelig færre pasienter avføringslekkasjer på vei hjem fra undersøkelsen.

Vitenskapelige artikler om resultater fra Gastronet:
Hoff G, Holme Ø, Bretthauer M. et al. Cecum intubation rate as quality indicator in clinical versus screening colonoscopy. Endosc Int Open 2017; 5: E489-E495
Man har hittil trodd at det var lettere å gjøre fullstendige tarmundersøkelser hos friske personer enn hos syke. Derfor valgte man ulike kvalitetsgrenser for fullstendige koloskopier hos pasienter sammenliknet med friske personer ved tarmkreftscreening. Studien viste at det er ingen grunn for en slik praksis.
Hoff G, de Lange T, Bretthauer M et al. Patient-reported adverse events after colonoscopy in Norway. Endoscopy 2017; 49:745-753                                                      
Studien har vist at man oppdager flere komplikasjoner etter en koloskopiundersøkelse når man systematisk samler inn informasjoner direkte fra pasienter i et kvalitetsregister istedenfor å basere seg bare på data fra helseinstitusjoner. 

Resultatene viser at Gastronet er et verdifylt instrument i forbindelse med kvalitetssikring av endoskopiske tjenester og med tanke på videreutvikling av disse. 

Videre prosjekter som pågår går ut på hvilken innflytelse assisterende sykepleiere har på pasientopplevelsen av en endoskopi og videre undersøkelser av uønskete hendelser under og etter en endoskopi.

Årsrapporter