Gastronet

Forskning

Det er publisert i alt 39 vitenskapelige originalartikler fra Gastronet og 7 doktorgradsarbeider (www.kreftregisteret.no/gastronet). Arbeidene på smertereduksjon og innføring av kulldioksyd i stedet for luftinnblåsing ved koloskopi er sentrale for koloskopiforskningen. For ERCP er kartleggingen av ERCP-virksomheten i Norge og komplikasjonsrisiko vesentlig.