Gastronet

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Gastronet gir grunnlagsdata til forbedringsarbeid ved de enkelte sykehus og klinikker. Et hovedmål med koloskopi er å utføre en komplett undersøkelse hvor alle deler av tykktarm og endetarm er inspisert. Et annet viktig mål er å utføre mest mulig smertefrie undersøkelser. Som ledd i det første ønsker vi å forbedre tømningsregimene og fremmeopplæring av koloskopører (nyopprettet skopørskole). Med hensyn til smertefrihet, så har vi oppnådd en del, men det er fortsatt rom for forbedring. Gastronets arbeid med innføring av bruk av kulldioksyd i stedet for luft-innblåsing ved koloskopi har gitt mindre ubehag spesielt etter undersøkelsen.