Nasjonalt korsbåndregister

Forskning

Forskningsresultatene publiseres nasjonalt og internasjonalt for å gjøre analyser, resultater og behandlingsmetoder kjent både i fagmiljøet og i offentligheten. For komplette resultater vises til årsrapport for Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, juni 2019. Siden oppstart i 2004 har registeret publisert over 65 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og 8 doktorgrader er ferdigstilt med bruk av data fra registeret. Se publikasjonsliste i årsrapport 2019 og nettside.

Det er mange prosjekter i gang, både nasjonale og internasjonale, med utgangspunkt i Korsbåndregisteret. Vi forventer at publikasjonsraten vil være økende de kommende årene. 
 

Årsrapporter