Nasjonalt korsbåndregister

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

I 2014 konkluderte Korsbåndsregisteret med at flere hamstrings enn patellarsenerekonstruksjoner ble revidert. Tilsvarende data er publisert med data fra det norske, svenske og danske korsbåndregisteret. Grafen under viser at rutinene har endret seg i retning av øket bruk av patellarsenegraft og den brukes nå i 69% (2018) av tilfellene. Det er ikke slik at alle skal ha samme type graft, men vi kan derfor trygt si at resultatene fra vårt register blir lest får konsekvenser i den praktiske hverdagen for korsbåndkirurger.  


 
Vi er i gang med studier som også vil gi anbefalinger for bruk av fiksasjonsmetoder. Hvert sykehus får opplyst sin revisjonsrate og blir kontaktet av registeret for samtaler dersom denne er høyere enn forventet. 

Årsrapporter