Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Kontakt

Aina Helen Dahlen
aina.helen.dahlen@kreftregisteret.no

Forskning

Resultatene fra Barnekreftregisteret blir kjent for fagmiljøet gjennom publisering av forskningsprosjekter som bruker data fra registeret. I det nordiske barnekreftmiljøet blir resultatene også diskutert på nordiske konferanser, eksempelvis ved det årlige møtet i den nordiske foreningen for pediatrisk hematologi og onkologi (NOPHO).

Barnekreftregisteret ønsker fremover å kartlegge livskvaliteten etter behandling av barnekreft. Overlevelse alene er ikke en god nok indikator for behandlingsresultat, derfor må det forskes mer på langtidseffekter og mulige seinskader som kan følge av behandlingen.
 

Årsrapporter