Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Kontakt

Aina Helen Dahlen
aina.helen.dahlen@kreftregisteret.no

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Diagnose, behandling og oppfølging av kreft hos barn er regionalisert og allerede svært strukturert. Nasjonal kompetansetjenesten for solide svulster hos barn (KSSB) er et nasjonalt nettverk av faggrupper som har som et hovedmål å sikre lik behandling over hele landet. Representanter i dette nettverket har vært med på utarbeidelsen av handlingsprogrammet for barnekreft. Barnekreftregisteret er en viktig kilde til informasjon om hvorvidt de nasjonale retningslinjene blir fulgt og om fagmiljøet oppnår målsettingen om lik behandling.

En viktig del av kvalitetssikringen og utviklingen av Barnekreftregisteret er at dataene i registeret benyttes til forskning – herunder også prosjekter som har fokus på intern kvalitetssikring ved ulike institusjoner. Samarbeidet med de øvrige nordiske landene vil bidra til forbedrede muligheter for å identifisere områder hvor kvalitetssikring av norske data er påkrevet. Et pågående kvalitetssikringsprosjekt utføres av KSSB og Kreftregisteret, og har som mål å kvalitetssikre alle opplysninger i Barnekreftregisteret. I tillegg jobbes det med å øke rapporteringen til registeret.

Det peker seg ellers ikke ut klare områder for klinisk kvalitetsforbedring. Men det må arbeides hardt på sykehusene for å kunne opprettholde de gode resultatene vi har. Norge bør fortsette å ligge på europeisk toppnivå i behandling av barnekreft. Det innføres stadig nye behandlinger, og det er viktig at vi i Norge også gjør det, og at ny behandling og behandlingsresultater blir registrert i Barnekreftregisteret. Det er et ønske fra fagmiljøet at flest mulig barn inkluderes i kliniske forskningsprotokoller. Dette er spesielt viktig fordi mange svulster er sjeldne og dette er den mest strukturerte måten å øke kunnskapen om behandlingsresultater.
 

Årsrapporter