Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Forskning

Det er gitt ut data fra Brystkreftregisteret til ni ulike forskningsprosjekter i 2016, i tillegg til en rekke utleveringer av generell statistikk og tabeller. I første halvdel av 2017 ble det gitt ut data til tre forskningsprosjekter. 

Det pågår et doktorgradsarbeid med data fra Brystkreftregisteret. Prosjektet har fokus på overlevelse etter brystbevarende kirurgi versus mastektomi for ulike pasientgrupper. I 2017 er det publisert resultater som viser at det er bedre overlevelse etter brystbevarende kirurgi sammenlignet med å fjerne hele brystet (mastektomi), selv ved spredning til lymfeknuter i aksillen når det er oppdaget i et tidlig stadium.