Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Brystkreftregisteret har ført til et økt samarbeid mellom de fire fagfeltene innenfor brystkreftbehandling, bestående av radiologer, patologer, kirurger og onkologer. Faggruppene har tilnærmet seg hverandre, fått mer innsikt i hva de ulike fagfeltene har som fokus og skapt enn ytterligere felles forståelse, noe som vil være positivt for behandlingen av brystkreftpasientene.              

Å følge opp brystkreftpasienter i et kvalitetsregister kan bidra til å kartlegge om endringer i nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling følges opp, og til å evaluere effekten av de tiltak som gjennomføres. 
    
Der hvor anbefalte mål ikke nås, som for eksempel der det skal fjernes minimum 10 lymfeknuter i armhulen, så vil både det kirurgiske og patologiske fagmiljet ha fokus på dette fremover, og målet er ett tettere samarbeide i denne prosessen.

Brystkreftregisteret har begrenset informasjon om strålebehandling og medikamentell behandling, fordi det er svært lav innrapportering fra behandlende lege av disse behandlingsformene. Det er igangsatt tiltak for å øke registrering av disse meldingene, noe som vil komme pasientene til nytte i fremtidig brystkreftbehandling. Når det foreligger ytterligere informasjon om behandlingen og resultater fra dette, kan de enkelte sykehusene vurdere egne rutiner og eventuelle behov for forbedringer.