Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Resultatene blir formidlet til fagmiljø inkludert administrasjon og ledelse i de fire regionssentrene for døvblinde gjennom presentasjon i seminarer og publikasjon av rapport/artikkel. Vi håper at funnene som blir publisert, spesielt de om tjenestetilbud, bidrar til forbedringsarbeid i de forskjellige regionssentrene.