Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

Forskning

Føflekkreftregisteret mottar jevnlig henvendelser fra større europeiske prosjekter med føflekkreft som hovedfokus. I løpet av 2016 har vi blant annet mottatt henvendelser om registerets innhold, kvalitet og kompletthet fra både EURECCA EU-MELACARE  og EPID Research . Dette viser at føflekkreftregisteret anses å være en attraktiv datakilde for internasjonale forskningsprosjekter. 

I en pågående studie basert på data fra Føflekkreftregisteret finner vi at årsaker til høy dødelighet er knyttet til spesielle karakteristika ved svulstene. At menn har mer avansert sykdom og er i en høyere alder ved diagnose, sammenlignet med kvinner, forklarer høyere dødelighet blant menn. Mye tyder også på at pasientene i Norge kommer senere til lege og dermed får en diagnose senere i sykdomsforløpet enn pasienter i andre land, hvilket blant annet innebærer tykkere svulster hos norske pasienter. Studien viser videre at pasienter med ukjent svulst-karakteristika har dårlig prognose. En ny gjennomgang av data for pasientene med ukjent svulstkarakteristika avdekker at manglende informasjon i stor grad skyldes diagnostiske utfordringer ved avansert sykdom. 

Videre har man i en studie på hode- og hals melanomer vist at svulster som oppstår på steder det er vanskelig for pasienten å se (nakke/hodet) er tykkere og i et mer avansert klinisk stadium ved diagnose enn melanomer som oppstår på synlige steder (ansikt/hals) . 

Føflekkreftregisteret er også utgangspunkt for en pågående studie av diagnostisk sensitivitet av nodulære melanomer versus superfisielle melanomer i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Det pågår en studie på nøyaktighet i patologens rapportering av Breslows tykkelse. Breslow tenderer til å avrundes mot nærmeste hele og halve tall, og studien skal evaluere hvorvidt dette har klinisk betydning for pasientene.