Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Forskning

Det pågår to doktorgradsprosjekter som bruker data fra Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. Den ene fokuserer på kvinner som får tilbakefall etter kirurgi, mens den andre ser på faktorer knyttet til sentraliseringen av behandlingen av kvinner med eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft. En artikkel fra sistnevnte doktorgradsarbeid konkluderer med at kirurgi utført ved et sykehus med spesialkompetanse, sensitivitet til en type cellegift (platinol), lav alder og god helsetilstand hadde positiv innvirkning på overlevelsen ved avansert kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne hos kvinner.