Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Forskning

I 2018 ble et doktorgradsprosjekt som bruker data fra Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft fullført. Prosjektet fokuserte på kvinner som får tilbakefall etter kirurgi.

Det er også et pågående doktorgradsprosjekt som ser på faktorer knyttet til sentraliseringen av behandlingen av kvinner med eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft. En artikkel fra sistnevnte doktorgradsarbeid konkluderer med at kirurgi utført ved et sykehus med spesialkompetanse, sensitivitet til en type cellegift (platinol), lav alder og god helsetilstand hadde positiv innvirkning på overlevelsen ved avansert kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne hos kvinner.

Årsrapporter