Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Kontakt

Ida Holmseth Heien

ida.holmseth.heien@kreftregisteret.no

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

En av Lungekreftregisterets viktigste oppgaver er å sikre høy innrapportering av kliniske opplysninger slik at registeret kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene. Medlemmene av kvalitetsregisterets referansegruppe jobber innad i det kliniske miljøet for å øke kjennskapen til registeret og øke innrapporteringen.
I årsrapporten for 2018 ble det avdekket følgende punkter for kvalitetsforbedring:

  • Øke andelen av pasienter, som potensielt kan kureres, som vurderes i tverrfaglig møte
  • Redusere forskjellene i andel opererte mellom helseforetakene (opptaksområde)
  • Redusere forskjellen i palliativ strålebehandling (ikke vist) blant helseforetakene    

Årsrapporter