Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

En av Lungekreftregisterets viktigste oppgaver er å sikre høy innrapportering av kliniske opplysninger slik at registeret kan brukes til kvalitetsforbedrende arbeid på sykehusene. Medlemmene av kvalitetsregisterets referansegruppe jobber innad i det kliniske miljøet for å øke kjennskapen til registeret og øke innrapporteringen.
I årsrapporten for 2016 ble det avdekket følgende punkter for kvalitetsforbedring:

•    Andelen pasienter som diskuteres i tverrfaglig møte bør øke 
•    Redusere de fylkesvise forskjellene i andel opererte
•    Redusere den fylkesvise forskjellen i palliativ strålebehandling (ikke vist)