Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Kontakt

Lise Enerstvedt
lise.enerstvedt@kreftregisteret.no

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Nasjonale retningslinjer er allerede etablert for pasientgruppen. For lymfom er disse beskrevet i nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer. Flere av referansegruppens medlemmer har deltatt i arbeidet med utarbeidelse og revisjoner av retningslinjene og det resulterer i en naturlig oppdatering av både register og handlingsprogram. 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

Modne lymfoide leukemier, lymfoblastiske lymfomer/leukemier og myelomatose er omtalt i nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Flere av referansegruppens medlemmer har bidratt til dette handlingsprogrammet som ved neste revisjon vil inkludere registerets kvalitetsmål om biopsi ved utredning av myelomatose. 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Registeret har opplevd betydelig suksess med rapporteringsprosjektet. Rapporteringsgrad for aktuell årgang ved utgivelse av årsrapport i 2017 var 43 prosent. Rapporteringsgrad for aktuell årgang ved utgivelse av årets rapport er 65 prosent, altså en forbedring på 22 prosentpoeng.

Sykehuset Østfold, Kalnes har tatt årsrapporten for 2017 til følge og har redusert andelen pasienter som ikke konsulteres ved universitetssykehus fra 17,6 prosent til 4,4 prosent, noe som er innenfor kvalitetsmålet. Dessverre ser vi at fire sykehus fremdeles ikke konsulterer alle sine lymfomdiagnoser med universitetssykehus.

Andelen angitt stadium på klinisk utredningsmelding har også gått opp 5 prosentpoeng fra 91 til 96 prosent fra 2017 til 2018.

Vi ser at overlevelsen øker for alle hovedgrupper.

Etter at bruk av biopsi ved diagnostisering av myelomatose ble tatt opp i fagrådet og i fjorårets årsrapport har handlingsprogrammet for maligne blodsykdommer endret sine anbefalinger.
 

Årsrapporter