Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Kontakt

Tore Solberg
tore.solberg@unn.no

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av NKR, under oppstart ved nevrokirurgisk avdeling, UNN og St. Olavs Hospital:

«Kirurgisk praksisendring for å redusere forekomst av svelgevansker og stemmeproblemer etter fremre nakkekirurgi for degenerative tilstander».  

Svelgevansker og stemmeproblemer er de hyppigste pasientrapporterte komplikasjonene etter fremre nakkekirurgi. Forekomsten nasjonalt er 15% for svelgevansker og 9% for stemmevansker. Variasjonen mellom sykehus er imidlertid stor for disse komplikasjonene; - svelgevansker (8-33%) og stemmeproblemer (3-15%). Nærmere gjennomgang av data (risikofaktoranalyse) utført av NKR tyder på at tekniske forhold knyttet til kirurgi og narkose kan være av stor betydning.

Ved å gjennomgå prosedyrer, læring av «best praksis» og utvikling av standardiserte prosedyrer er siktemålet å redusere forekomsten av disse komplikasjonene.
 

Årsrapporter