Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registeret har som et av sine hovedmål å komme frem til kvalitetsindikatorer for god smertebehandling på norske sykehus og å utvikle nasjonale retningslinjer. Når de fire universitetssykehusene er kommet i gang med registrering vil dette arbeidet prioriteres og intensiveres. Videre vil en så jobbe opp mot fagmiljøet og de ulike sykehusavdelingene for å forsøke å implementere dette i daglig praksis.