Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Kontakt

Stefanie Erhard-Midttun
55 97 55 60

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registeret har som et av sine hovedmål å komme frem til kvalitetsindikatorer for god smertebehandling på norske sykehus og å utvikle nasjonale retningslinjer. Når de fire universitetssykehusene er kommet i gang med registrering vil dette arbeidet prioriteres og intensiveres. Videre vil en så jobbe opp mot fagmiljøet og de ulike sykehusavdelingene for å forsøke å implementere dette i daglig praksis.

Det er planlagt og delvis påbegynt et kvalitetsforbedringsprosjekt. Dette går ut på å bruke ePROM-data fra SmerteReg til å evaluere effekten av å dele ut en informasjonsbrosjyre om bruk og nedtrapping av opioider til pasienter som skrives ut fra sykehus med sterke smertestillende (opioider).

Årsrapporter