Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Tykk- og endetarmskreftregisteret er ett av bidragene til kvalitetsforbedringer og brukes sammen med forskning, klinisk praksis og handlingsprogrammet for å forbedre resultatene for pasientgruppen med tykk- og endetarmskreft.

Resultatene fra registeret vil danne grunnlag for lokale forbedringstiltak, slik at man kan sikre pasienter lik behandling uavhengig av bosted. Årets resultater viser blant annet variasjoner mellom sykehusene i andelen som får stråling før operasjon ved endetarmkreft og andel som opereres med laparoskopisk teknikk ved sykehusene. Det er fortsatt usikkert hva som er den optimale andelen som får strålebehandling før operasjon, men resultatene kan brukes som grunnlag til å identifisere hvorfor det er forskjeller og følge kvalitetsmålet som er satt. For laparoskopi er det ennå ikke definert kvalitetsmål, men resultatene viser at alle sykehusene benytter både åpen og laparoskopisk kirurgi. Resultatet bør være med å danne grunnlag for en gjennomgang og vurdering av sykehusets egne resultater opp mot landsgjennomsnittet.