Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

ABLA NOR vil ha offentlig åpenhet om tall og data. Dette vil forhåpentligvis føre til at enheter bruker datasettet til å sammenligne data og identifisere områder der enhetene har mulig forbedringspotensiale.

Årsrapporter