Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (AblaNor)

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

ABLA NOR vil ha offentlig åpenhet om tall og data. Dette vil forhåpentligvis føre til at enheter bruker datasettet til å sammenligne data og identifisere områder der enhetene har mulig forbedringspotensiale.

Registerets variabler og spesifikke kvalitetsindikatorer

For atrieflimmer-ablasjon:
– Død < 30 dager etter prosedyren. Standard: 0 % – Apoplexi < 30 dager etter prosedyren. Standard: < 2 % – Klinisk betydende tamponade i forbindelse med prosedyren. Standard: < 2 % – Prosedyre avbrudd pga. komplikasjoner (tamponade, vaskulære forhold, apparatnedbrud etc.) Standard: < 5 % – Antall ablasjoner innenfor 12 mnd. for paroxystisk atrieflimmer. Standard: < 35 % av pasienter med > 1 ablasjon – Antall ablasjoner innenfor 12 mnd. for persisterende atrieflimmer. Standard: < 40 % av pasienter med > 2 ablasjoner – Klinisk effekt på atrieflimmer symptomer etter 12 mnd. oppfølging etter siste ablasjon. Standard: > 70 %

For ablasjon av aksessoriske baner:
– Vellykket ablasjon av aksessorisk ledningsbane. Standard: 95 % – For AV-nodal reentry takykardi ablasjon: – Prosedyre relatert AV-blokk med behov for etterfølgende pacemakerimplantasjon. Standard: < 1 %

Overnevnte indikatorer er de samme som blir benyttet i det danske ablasjonsregisteret. Disse kvalitetsindikatorene er relevante for vårt ablasjonsregister og i forhold til samarbeid med de andre nordiske registre.

(Se årsrapport 2018)
 

Årsrapporter