Nordisk register for hidradenitis suppurativa

Forskning

Det er publisert flere abstrakt basert på data fra HISREG ved internasjonale dermatologiske kongresser og i 2019 kom første publikasjon basert på databasen.

Det er presentert i tall fra HISREG at behandling av HS erkjennes å ha regionale forskjeller, og uten nasjonale retningslinjer behandles det derfor også forskjellig med kirurgiske og medisinske behandlinger. Gjennom forskning basert på HISREG ble det i 2018 presentert et studie som har evaluert kirurgisk og medisinsk behandling.

Grimstad, Øystein; Tzellos, Thrasyvoulos; Dufour, Deirdre Nathalie; Bremnes, Øyvind Magne; Skoie, Inger Marie; Snekvik, Ingrid; Jarnæss, Elisabeth; Kyrgidis, Anathassios; Ingvarsson, Gisli. Evaluation of medical and surgical treatments for hidradenitis suppurativa using real-life data from the Scandinavian registry (HISREG). Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2019; Volum 33 (6). ISSN 0926-9959.s 1164 - 1171.s doi: 10.1111/jdv.15353.

Det er innvilget datautlevering til ett pågående forskningsprosjekta og det planlegges PhD grad basert på data fra databasen. 

Med mer fokus på nye behandlinger for pasienter med HS, ble det gjennomført en pilotstudie med bruk av HISREGs data som sammenligning for utprøving av Botox til pasienter med HS. Dette studie ble publisert i 2020. Grimstad, Øystein; Kvammen, Bjørn; Swartling, Carl. Botulinum Toxin Type B for Hidradenitis Suppurativa: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. 
 

Årsrapporter