Norsk gynekologisk endoskopiregister

Forskning

Oppsummering av de viktigste forskningsresultater viser at NGER har lenket oppmerksomhet på en relativ høy postoperativ komplikasjonsrate sammenlignet med andre studier. Spesielt infeksjonsraten på en av det hyppigste laparoskopiske prosedyrer, total laparoskopisk hysterektomi, er meget høyt på landsnivå. I mellomtiden ble det satt i gang noen tiltak som viser en god effekt for å redusere infeksjonsraten. 

Artikler

•    Gynäkologische operative Register als Basis für eine effiziente Versorgungsforschung (Gynekologisk operative registre som basis for effektiv helsetjenesteforskning). Ariane Maria Putz 1, Andreas Putz 1, Tonje Bohlin 1, Ernst-Heinrich Schmidt 2, Rudy Leon De Wilde 2. Geburtshilfe Frauenheilkunde 2014; 74 (7); 615-617
1 Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland

•    European operative registry to avoid complications in operative gynaecology. Andreas Putz 1, Tonje Bohlin 1, Martin Rakovan 1, Ariane Maria Putz 1, Rudy Leon De Wilde 2. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016. Aug. 35. 113-123
1 Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland

Orale presentasjoner

 • Norsk gynekologisk foreningårsmøte 2018: Endringer i laparoskopiske hysterektomimetoder i Norge 2013 { 2017. Skrøppa S, Bolin T, Dale PO, Holmsen SG
 • ESGE - European Society for Gynaecological Endoscopy, Vienna 2018: PROM - Patient Reported Outcome Measures Putz A.
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2018: Pasientene er fornøyd med opplevelsen (PREM) etter gynekologiske endoskopiske operasjoner. Dale PO, Råknes T, Holmsen SG
 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2018, Las Vegas/USA: Laparoscopic Hysterectomies in Norway 2013-2017. Skrøppa S, Bolin T, Dale PO, Holmsen SG
 • TGED2017 {Tønsberg Endoscopic Days 2017 3 dager internasjonal kongress arrangert av gynekologisk avdeling, SiV Tønsberg og NGER. 51 eksterne deltakere samt 22 eksterne foredragsholdere. Kongresskomiteen: Andreas Putz, Siri Skrøppa, Tonje Bohlin, Ingrid Møller-Hansen, Ha Mai(LiS), Steinar Holmsen(LiS), NGER sesjon { chairs: Andreas Putz, Klaus Oddenes -Komplikasjoner i gynekologisk endoskopi { Klaus Oddenes -Resultater fra andre nasjonale gynekologiske registre { Ha Mai -Nasjonale resultater for endoskopi i Norge 2013 { 2017 { Tonje Bolin og Siri Skrøppa.
 • NGF (Norsk Gynekologisk forening) årsmøte 2017, Stavanger. Komplikasjoner ved endoskopisk gynekologisk kirurgi i Norge i tidsrommet 01.02.13 { 31.12.16. Holmsen S.
 • NGER samlingsmøte 2016: Resultater NGER. Rakovan M, Putz A
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: What`s in it for you – Rapporteket NGER. Putz A
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Komplikasjoner ved total laparoskopisk hysterektomi med data fra Norsk Gynekologisk Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Skrøppa S, Bohlin T, Putz A, Rakovan M
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2016, Brussels/Belgia: Does standardized procedure for laparoscopic hysterectomy reduce complication rates? Skrøppa A, Bohlin T, Putz A, Rakovan M    
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Norsk Gynekologisk Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Rakovan M, Bohlin T, Putz A, Skrøppa S
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2015, Budapest/Hungaria:  Results from the National Norwegian Gynaecological Endoscopic Registry from February 2013 until March 2015. Rakovan M, Putz A, Putz AM 
 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2015, Las Vegas/USA: Complication Rates for Total Laparoscopic Hysterectomy from the First Whole National Population with Data from the Norwegian Gynecological Endoscopic Registry 2013-2015. Skrøppa A, Bohlin T, Putz A, Rakovan M
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2014, Brussels/Belgia:  Gynaecological Operation Registry. Putz, A, Putz AM.
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2014: Laparoskopi og Hysteroskopi i Norge – Første resultater fra det Webbaserte Nasjonale gynekologiske Endoskopiregister. Rakovan M, Putz A, Putz AM.
   

Poster

 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2018: Risk factors in laparoscopy in Norway 2016-2017. Skrøppa S, Bolin T, Putz A
 • Norsk gynekologisk foreningårsmøte 2018: Laparoskopisk tilgang med veress nål hos pasienter med kirurgiske rissikofaktorer ved gynekologisk laparoskopi i Norge i tidsrommet 2016-2017.
 • 46th American Association for Gynecological Laparoscopy (AAGL) global Congress of Minimally Invasive Gynecology 2017, Washington DC, USA. 
 • Nationwide Complications of Hysteroscopy in Norway 2013-2015. Siri Skrøppa 
 • Nationwide Complications of Laparoscopy in Norway 2013-2015. Andreas Putz
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2015: Resultater fra Norsk gynekologisk endoskopiregister i periode 2013-2015. Rakovan M, Putz A, Putz AM.
 • Norsk gynekologisk forening årsmøte 2014: Laparoskopisk assistert vaginal hysterektomi, laparoskopisk subtotal hysterektomi og total laparoskopisk hysterektomi i Norge– en oversikt.  Putz A, Rakovan M, Putz AM.
 • AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2014, Vancouver/Kanada: Complications of LASH, TLH and LAVH. Putz A, Putz AM.

Årsrapporter