Norsk hjerneslagregister

Forskning

Publikasjoner:

  1. Varmdal, Torunn; Bakken, Inger Johanne; Janszky, Imre; Wethal, Torgeir; Ellekjær, Hanne; Rohweder, Gitta; Fjærtoft, Hild; Ebbing, Marta; Bønaa, Kaare. (2015) Comparison of the validity of stroke diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian Journal of Public Health. vol. 44 (2). 
  2. Varmdal, Torunn; Ellekjær, Hanne; Fjærtoft, Hild; Indredavik, Bent; Lydersen, Stian; Bønaa, Kaare Harald. (2015) Inter-rater reliability of a national acute stroke register.  BMC Research Notes. vol. 8:584. 
  3. Kruge M, Eriksen M. Oppvåkningsslag: En studie for å kartlegge hyppighet, alvorlighetsgrad og prognose ved hjerneslag som oppstår om natten. Hovedoppgave, DMF, NTNU 2013.  
  4. Bremer M, Olsen C. Faster Forward: En studie for å evaluere effekten av en informasjonskampanje og innføring av nye rutiner ved mottak av slagpasienter på St. Olavs Hospital, Hovedoppgave, DMF NTNU, 2013.
  5. Runering A, Kirsebom H. Trombolyse av akutt hjerneinfarkt i Norge. En studie for å kartlegge trombolysebehandlingen ved norske sykehus. Hovedoppgave, DMF, NTNU, 2015.
  6. Aaker S, Aardal E. Prognostiske faktorer for funksjonsnivå 3 måneder etter hjerneinfarkt. En studie for å kartlegge prognostiske faktorer for funksjonsnivå for norske hjerneinfarktpasienter. Hovedoppgave, DMF, NTNU, 2015. 

Postere:

  1. F. Ildstad MD, H. Ellekjær MD, PhD, H. Fjærtoft MPH, PhD, B. Indredavik MD, PhD MIDNOR TIA – A prospective cohort study of 586 TIA patients in central Norway, Baseline data from a subgroup of 363 patients examined with MR diffusion-weighted imaging. Poster, European Stroke Conference 2015.
  2. Varmdal, Torunn; Ellekjær, Hanne; Fjærtoft, Hild; Indredavik, Bent; Lydersen, Stian; Bønaa, Kaare Harald. Inter-rater reliability of a national acute stroke register. Poster, European Stroke Conference 2015.