Norsk hjerteinfarktregister

Kontakt

Ragna Elise Støre Govatsmark

Send e-post

Forskning

Artikler som inkluderer data fra Norsk hjerteinfarktregister

2014

 • Jortveit J, Govatsmark RE, Digre T, Risøe C, Hole T, Mannsverk J, Slørdahl S, Halvorsen S. Hjerteinfarkt i Norge i 2013, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014;134(19):841-6. 
 • Jortveit J, Grenne B, Uchto M, Dahlslett T, Fosse L, Gunnes P. Følges retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt?, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);412-6.
 • Thelle DS. Endelig et norsk hjerteinfarktregister, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);1818.

2016

 • Jortveit J, Govatsmark RE, Langorgen J, Hole T, Mannsverk J, Olsen S, Risøe C, Halvorsen S. Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(14-15):1215-22
 • Govatsmark RE, Sneeggen S, Karlsaune H, Slordahl SA, Bonaa KH. Interrater reliability of a national acute myocardial infarction register. Clin Epidemiol. 2016;8:305-12
 • Haug B, Rolstad OJ, Vegsundvåg J. Fremtidens PCI-behandling etter hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016; 1612-13.
 • Øie, E: Over 80 år og hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 (136);1058.

2017

 • Jortveit J, Halvorsen S. Geographical differences in prescription of secondary preventive drug therapy after acute myocardial infarction in Norway, Euro Heart J - Cardiovasc Pharm 2017(3),132–3.
 • Bønaa KH. Norsk hjerteinfarktregister. Indremedisineren 2017(1);24-9.
 • Bønaa KH, Steigen T. Koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon - hvem og når? Tidsskr Nor Laegeforen. 2017.

2018

 • Bønaa KH, Govatsmark RES, Digre T, Sneeggen S, Halle KH. Norsk hjerteinfarktregister, kompletthet, datakvalitet og resultater for 2016, Hjerteforum 2018(2);42-48.
 • Strøm KH, Arnesen JS. ST-segment elevation myocardial infartction in Mid-Norway health region. A comparison of fibrinolytic therapy and primary PCI. Graduate thesis in Medicine, Trondheim, 2018.
 • Govatsmark RES, Janszky I, Slørdahl SA, Ebbing M, Wiseth R, Grenne B, Vesterbekkmo E, Bønaa KH. Completeness and correctness of acute myocardial infarction diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scand J Public Health. 2018

2019 

 • Jarle Jortveit, Sigrun Halvorsen, Anete Kaldal, Are Hugo Pripp, Ragna Elise S. Govatsmark, and Jørund Langørgen. Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord. 2019; 19: 71.
   

Årsrapporter