Norsk hjerteinfarktregister

Kontakt

Ragna Elise Støre Govatsmark

Send e-post

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet

De enkelte sykehus får tilgang til egne resultater og kan sammenlikne seg med andre sykehus. Det gir sykehusene mulighet til å vurdere om egen praksis er i tråd med hvordan pasienter med akutt hjerteinfarkt behandles på de andre sykehusene i landet og om praksis er i tråd med gjeldende retningslinjer. Samtidig blir det mulig å sammenlikne pasientforløpene mellom de ulike helseregionene.

Publisering av årsrapporter fra registeret har bidratt til at flere sykehus har vurdert egen etterlevelse av retningslinjer for diagnostikk og behandling. Resultater fra registeret viser en økning av måloppnåelse ved flere av kvalitetsindikatorene, men samtidig at det er forbedringspotensial ved flere sykehus.

Årsrapporter