Norsk hjertestansregister

Forskning

 Det er for tiden tre PhD studenter som bruker registerdata i sine prosjekter:

  • Hjertestans relatert til fysisk aktivitet og idrett i Norge, kandidat Cecilie Isern, hovedveileder Hilde Moseby Berge
  • Forekomst, behandling og overlevelse etter hjertestans i Norge, kandidat Kristin Alm-Kruse, hovedveielder Jo Kramer-Johansen
  • Norsk hjertestansregister, utvikling or resultater, kandidat Ingvild Tjelmeland, hovedveileder Jo Kramer-Johansen

I tillegg er det utlevert data til et mastergradsprosjekt: Hjertestans på sykehjem, anonyme data, mastergrad, Astrid Harring, og anonyme data til et forskningsprosjekt på REBOA, PhD grad, Marius Rehn.

Utlevering av data fra Norsk hjertestansregister

Figur 41: Utlevering av data fra Norsk hjertestansregister for årene 2018 og 2019.

Prosjekt

Søker

Type data

Dato utlevert

HKR nummer

Kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet

Anonyme

01.02.2018

 

EuReCa 2

Ingvild Tjelmeland

anonyme

02.04.2018

 

Kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet

Anonyme

01.08.2018

 

Kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet

Anonyme

01.10.2018

 

Forekomst av HLR til hjertestans, kronikk i avis

Helge Myklebust

Anonyme

17.01.2019

 

RegStans studien

Kristin Alm-Kruse

Personidentifiserbare

21.01.2019

 

Hjertestans på sykehjem

Astrid Harring

Anonyme

22.01.2019

 

Undervisning Hjertestans hos barn

Ulf Ouchterlony

Anonyme

06.03.2019

 

Forekomst av hjertestans i Norge og Tyskland

Ingvild Tjelmeland

Anonyme

02.04.2019

 

Kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet

Anonyme

01.08.2019

 

Kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet

Anonyme

01.10.2019

 

Kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet

Anonyme

01.02.2019

 

Drukning

Helsedirektoratet

Anonyme

01.08.2019

HKR 19-0148

Lørenskog kommune

Steffen Rosenberg, Kommunelege, Lørenskog kommune

Anonyme

24.01.2019

HKR 19-0147

REBOA

Marius Rehn

Anonyme

25.11.2019

HKR 19-0149

Fredrikstad

Ida Susanna Fattah

Anonyme

09.12.2019

HKR 19-0150

Forekomst av hjertestans i Norge

Ingvild Tjelmelnad

Personidentifiserbare

01.02.2020

 

Publikasjoner

Artikler som inkluderer data fra Norsk hjertestansregister

Maurer H, Masterson S, Tjelmeland IB, Grasner JT, Lefering R, Bottiger BW, et al. When is a bystander not a bystander any more? A European survey. Resuscitation. 2019;136:78-84.

Oving I, Masterson S, Tjelmeland IBM, Jonsson M, Semeraro F, Ringh M, et al. First-response treatment after out-of-hospital cardiac arrest: a survey of current practices across 29 countries in Europe. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019;27(1):112.

Grasner JT, Wnent J, Herlitz J, Perkins GD, Lefering R, Tjelmeland I, et al. Survival after out-of-hospital cardiac arrest in Europe - Results of the EuReCa TWO study. Resuscitation. 2020;148:218-26.

Kiguchi T, Okubo M, Nishiyama C, Maconochie I, Ong MEH, Kern KB, et al. Out-of-hospital Cardiac Arrest across the World: First Report from the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Resuscitation. 2020.

Brede JR, Kramer-Johansen J, Rehn M. A needs assessment of resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta (REBOA) in non-traumatic out-of-hospital cardiac arrest in Norway. BMC emergency medicine. 2020;20(1):28.
 

Muntlig presentasjon av abstract

Ingvild B.M. Tjelmeland, Karin Bakkelund, Camilla Hardeland, Knut Roar Johnsen, Kristine Mydske-Earl, Eirik Skogvoll, Jo Kramer-Johansen. How to find all out-of-hospital cardiac arrests in Norway. ERC conference, Bologna 2018.

Iris Oving, Siobhan Masterson, Ingvild Tjelmeland, Martin Jonsson, Federico Semeraro, Mattias Ringh, Anatolij Truhlar, Diana Cimpoesu, Fredrik Folke, Stefanie Beesems, Rudolph Koster, Hanno Tan, Marieke Blom. Inventory of first-response treatments after out-of-hospital cardiac arrest in Europe. ERC conference Ljubljana October 2019. 

Postere

Cecilie B. Isern, Ingvild B. M. Tjelmeland, Jo Kramer-Johansen, Eivind Berge, Hilde Moseby Berge. Is media search a reliable source when investigating the incidence of sports-related out-of-hospital cardiac arrest? ERC conference, Bologna 2018.

Ingvild B.M. Tjelmeland, Karin Bakkelund, Camilla Hardeland, Knut Roar Johnsen, Kristine Mydske-Earl, Jo Kramer-Johansen. Dekningsgradsprosjektet, Rapportert forekomst av hjertestans utenfor sykehus i Norge, Skandinavisk akuttmedisin 2018.

Kristin Alm-Kruse, Marta Ebbing, Ingvild B.M. Tjelmeland, Cecilie Isern, Gunnhild Forland, Rune Kvåle, Jo Kramer-Johansen. Helse- og kvalitetsregistre som grunnlag for forskning på hjertestans. Skandinavisk akuttmedisin 2018.

Ingvild B.M. Tjelmeland, Jo Kramer-Johansen, Kristine Mydske-Earl. Out-of-hospital Cardiac Arrest as a Reportable Disease in Norway. ERC conference, Bologna 2018. 

Ingvild B.M. Tjelmeland, Morten Larsen, Eirik Skogvoll and Jo Kramer-Johansen. What is the real incidence of out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) in Norway. Resuscitation Science Symposium, Philadelphia November 2019.

Camilla Hardeland, Andreas Claesson, Stig Nikolaj Fasmer Blomberg, Fredrik Folke, Jacob Hollenberg, Jo Kramer-Johansen, Freddy K Lippert, Anette Nord, Anne Mette Nygaard, Theresa M. Olasveengen, Matthias Ringh, Leif Svensson, Thea Palsgaard Møller. Differences in out-of-hospital cardiac arrest emergency dispatch recognition and dispatcher assisted cpr instructions – a Scandinavian multicentre study. Resuscitation Vol. 142, e13, ERC conference, Ljubljana 2019.

    Årsrapporter