Norsk hjertesviktregister

Kontakt

Daglig leder
Eva Kjøl Slind
eva.kjol.slind@stolav.no

Forskning

Publikasjon- og presentasjonsliste fra Norsk hjertesviktregister (NHSR)

Fålun N, Instenes I, Norekvål T. Hjertesvikt krever spesialkompetanse. Sykepleien 26.11.2013. https://sykepleien.no/forskning/2013/11/hjertesvikt-krever-spesialkompet...

Hole T. Palliasjon ved hjartesjukdom – samarbeid palliativ medisin og kardiologi. Foredrag Hjertesviktdagene 2014. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2014.html

Brørs Gunhild. Fagdag Norsk hjertesviktregister. Hjerteposten. Fagblad for NSFs Landsgruppe for Kardiologiske sykepleiere. Utgave Nr. 1 2015:11-13.

Gullestad L. Nytt innen behandling av hjertesvikt. Foredrag Hjertesviktdagene 2015. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2015.html

Gullestad L. Med fokus på hjertesvikt. Indremedisineren nr 3.2015:6-7. https://indremedisineren.no/indremedisineren/pdf/2015-03-indremedisinere...

Gullestad L. Hjertesvikt. Hva er nytt?. Indremedisineren nr 3.2015:8-11. https://indremedisineren.no/indremedisineren/pdf/2015-03-indremedisinere...

For dårlig tilbud til hjertesviktpasienter. Dagens Medisin 10.06.2015. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/10/-alle-sykehus-bor-ha-hj...

Grundtvig M. Prediktorer for innleggelse. Foredrag Norsk hjertesviktforum 10.11. 2016. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2016.html
  
Mo R. Nye Guidelines for hjertesvikt. Gjennomgang av blant annet nytt medikament (Entresto) samt jernbehandling. Foredrag Norsk hjertesviktforum 10.11. 2016. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2016.html

Grundtvig M. Hjertesvikt for allmennpraktikere. Foredrag 08.04.2016. http://legeforeningen.no/PageFiles/239698/Grundtvig%20hjertesvikt%20for%...

Slind EK. Norsk hjertesviktregister (NHSR). Hjerteposten. Fagblad for NSFs Landsgruppe for Kardiologiske sykepleiere. Utgave Nr. 1 2017:24-27.

Eriksen-Volnes T. Hvor godt monitoreres og behandles pasienter ved norske hjertesviktpoliklinikker? Data fra Norsk hjertesviktregister sett i lys av aktuelle europeiske retningslinjer. Foredrag Norsk Cardiologisk Selskaps vårmøte, Trondheim 10.06.2017.

Hole T. Palliasjon når hjertesvikten skrider frem. Foredrag Norsk hjertesviktforum 7. Nov. 2017. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2017.html

Grundtvig M. Betablokker: indikasjoner, titrering og dosering. Foredrag Norsk hjertesviktforum (utarbeidet av Gullestad L, revidert av Grundtvig M.) 7. Nov. 2017. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2017.html

Grundtvig M. Resultater Årsrapport 2017 – de viktigste resultatene. Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.

Lægran M. Hvem, hva og hvorfor registrere? Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.

Slind EK. Kontroll datadump og bruk av SkjemaGUID. Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.

Grundtvig M. Hva norske kardiologer bør vite om Norsk hjertesviktregister. Hjerteforum nr 4; 2017:27-31. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-cardiologisk-selskap/Hjerteforum1/...

Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Gullestad LL. Beta blocker doses and heart rate in patients with heart failure. ESC Cardiology Congress of Heart Failure and World Congress of Cardiology 2018: 27 May: P985.

Grundtvig M, Lægran M, Eriksen-Volnes T. Heart rate and rhythm in relation to quality of life in outpatients with heart failure. ESC Cardiology Congress and - 6th World Congress on Acute Heart Failure 2019. 28 May. Abstract 60876. Poster.

Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Helgesen E-BH, Hansen ME, Gullestad L. The 6-min walk test in assessment for mortality in patients with heart failure. ESC Cardiology Congress of Heart Failure and World Congress of Cardiology 2019: 26 May P948.

Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Hole T. Quality of life in outpatients with heart failure in relation to mortality and admissions for heart failure ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology : 31 Aug, P769.

Eriksen-Volnes T, Westheim A,Gullestad L, Slind E.K, Grundtvig M. β-Blocker Doses and Heart Rate in Patients with Heart Failure: Results from the National Norwegian Heart Failure Registry. Biomed Hub 2020;5:50547. https://doi.org/10.1159/000505474.

Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Ørn S, Slind EK, Gullestad L. 6 min walk test is a strong independent predictor of death in outpatients with heart failure. ESC Heart Failure (); : . DOI: 10.1002/ehf2.12900.

Publikasjonsliste fra Norwegian Heart Failure Registry (NHFR)

Grundtvig M, Gullestad L, Hole L, Flønæs BM, A, Westheim A on behalf of the Norwegian Heart Failure Registry. High mortality despite adherence to recommended treatment. World  Congress Cardiology, sept 2006 (Oral presentation).

Waldum B, Grundtvig M, Westheim A, Hole T, Gullestad L, Os I. Predictors of glomerular filtration rate in congestive heart failure dependent of age. Eur J Heart failure 2007;(vol 6 no 1 suppl);60.

Waldum B, Westheim A, Gullestad L, Hole H, M. Grundtvig M, A. Hoieggen A, Os I. Predictors for renal dysfunction in patients with congestive heart failure. Eur Heart J 2007; 28 Abstract supplement; 809-10.

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Hole T, Gullestad L, Os I. Predictors of Glomerular Filtration Rate in Congestive Heart Failure – the Norwegian Experience. Heart failure 2007.

B.Waldum, A. Westheim, M.Grundtvig, T.Hole, L.Gullestad, I.Os.  Predictors of glomerular filtration rate in congestive heart failure- the Norwegian experience. ERA-EDTA 2007 

B.Waldum, A. Westheim, L.Gullestad, T.Hole, M.Grundtvig, A. Høieggen, I.Os. Predictors for renal dysfunction in patients with congestive heart failure. ESC 2007

Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Flonaes B, Westheim A. Impact of nurse-based heart failure clinics on drug management and hospital admissions by self monitoring through a common database. European Heart Journal ( 2008 ) 29 ( Abstract Supplement ), 760-761. (Oral presentation).

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L, Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure.  ERA-EDTA 2008

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L and Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure. 2008. Vårmøtet NNF.

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L, Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure. Vårmøtet i Norsk nyremedisinsk forening. Rica Ishavshotel, Tromsø. 4.-7. Juni 2008

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Os I. Predictors of worsening renal failure during optimisation of heart failure treatment. WCN 2009 

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Anemia in outpatients with chronic heart failure; prevalence, associated factors and prognostic impact. E Heart J 2009;30 (Abstract supplement), 713. 

De Blois J, Simard S, Atar D, Agewall S, et.al. COPD predicts mortality in CHF: the Norwegian Heart Failure Registry. Abstract 5083, ESC Barcelona 2009.
    
Grundtvig M, Gullestad L, Atar D, Flønæs B, Hole T, Westheim AS. Diuretic
doses and mortality in 3632 patients with stable chronic heart failure. Circulation. 2009;120:S540. (Abstract 1655 AHA).

De Blois J, Simard S, Atar D, Agewall S, For The Norwegian Heart Failure Registry: Grundtvig M, Gullestad L, Westheim A, Hole T. COPD predicts mortality in HF: the Norwegian Heart Failure Registry. J Card Fail 2010;16:225-229.

Waldum B, Westheim AS, Sandvik L, Flønæs B, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Renal function in outpatients with chronic heart failure. J Card Fail 2010;16:374-380.

Grundtvig M, Westheim A, Hole T, Flønæs B, Gullestad L. Warning on Diuretic Use. Letter to the Editor . J Am Coll Cardiol 2010;55:2609-2610. 

De Blois J, Wang Fagerland M, Grundtvig M, Gullestad L, Westheim A, Hole T, Atar D, Agewall S. Beta blockers, statins and recommended doses of ACE-I improve survival in non-radomized patients with heart failure. A propensity score analysis of the Norwegian Heart Failure Registry. Eur Heart J 2010; 31 Abstract Suppl;847.

Tveit. A, Flonaes B, Aaser E, Korneliussen K, Froland G, Gullestad L, Grundtvig M. No Impact of Atrial Fibrillation on Mortality Risk in Optimally Treated Heart Failure Patients. Abstract 5089 ESC 2010 Oral presentation. Eur Heart J 2010; 31 Abstr Suppl:907.

Hole T, Grundtvig M, Gullestad L, Flonaes B, Westheim A. Improved quality of life in Norwegian heart failure patients after follow-up in outpatient heart failure clinics: results from the Norwegian heart failure registry. Eur J Heart Fail 2010;12(11):1247-1252.

Waldum BE, Westheim AS, Grundtvig M, Os I. Anemia is not a predictor of all-cause mortality in outpatients with advanced heart failure or severe renal dysfunction. European Heart Journal ( 2011 ) 32 ( Abstract Supplement ), 124.

Grundtvig,M.; Gullestad,L.; Hole,T.; Flonaes,B.; Westheim,A. Characteristics, implementation of evidence-based management and outcome in patients with chronic heart failure Results from the Norwegian heart failure registry. Eur J Cardiovasc Nurs 2011;10:44-49.

Brandsaeter B, Atar D, Agewall S, for the Norwegian Heart failure Registry. Gender differences among Norwegian patients with heart failure. Int J Cardiol 2011;146(3):354-358.

Waldum B, Westheim AS, Sandvik L, Flønæs B, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Baseline Anemia Is Not a Predictor of All-Cause Mortality in Outpatients With Advanced Heart Failure or Severe Renal Dysfunction. J Am Coll Cardiol 2012;59:371–8.

Waldum B, Stubnova V, Westheim AS, Omland T, Grundtvig M, Os I. Prognostic Utility of B-Type Natriuretic Peptides in Patients with Heart Failure and Renal Dysfunction. Clin.Kidney J. 2013; 6: 55-62.

Waldum B. Kidney function and congestive heart failure. The Norwegian perspective. Doctoral thesis, Faculty of Medicine University of Oslo, 2013.

Frankenstein L, Katus HA, Grundtvig M, Hole T, de Blois J, Schellberg D, Atar D, Zugck C, Agewall S; on behalf of the Norwegian Heart Failure Registry steering committee. Association between spironolactone added to beta-blockers and ACE inhibition and survival in heart failure patients with reduced ejection fraction: a propensity score-matched cohort study. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69: 1747-1755.

Korbol HK, Fridlund B, Wentzel-Larsen T, Hole T, Grundtvig M, Norekvaal TM. Women with chronic heart failure have lower quality of life than men irrespective of cohabital status:  A study based on the Norwegian Heart Failure Registry. Poster abstract presentation at EuroHeartCare, Stavanger 4-5 April. European Journal of Cardiovascular Nursing 2014, 13 (suppl 1):S28.

De Blois J, Fagerland MW, Grundtvig M, Semb AG, Gullestad L, Westheim A, Hole T, Atar D, Agewall S. ESC guidelines adherence is associated with improved survival in patients from the Norwegian Heart Failure Registry. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother (2015) 1 (1): 31-36. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ehjcvp/pvu010. 

Fröhlich H, Zhao J, Täger T, Cebola R, Schellberg D, Katus HA, Grundtvig M, Hole T, Atar D, Agewall S, Frankenstein L. Carvedilol Compared to Metoprolol Succinate in the Treatment and Prognosis of Patients With Stable Chronic Heart Failure: The Carvedilol or Metoprolol Evaluation Study (COMES). Circ Heart Fail. 2015;8:887-896.

Stubnova V, Os I, Grundtvig M, Waldum-Grevbo B. Prevalent Diabetes Mellitus: Mortality and Management in Norwegian Heart Failure Outpatients. Cardiology. 2016;134(4):413-22.

Stubnova V, Os I, Grundtvig M, Atar D, Waldum-Grevbo B. Spironolactone treatment and effect on survival in chronic heart failure patients with reduced renal function, a propensity-matched study. Cardiorenal Med 2017;7:128-136. DOI:10.1159/000454933

Fröhlich H, Raman N, Täger T, Schellberg D, Goode KM, Kazmi S, Grundtvig M, Hole T, Cleland JGE, Katus  HA, Agewall S, Clark AL, Atar D, Frankenstein L. Statins attenuate but do not eliminate the reverse epidemiology of total serum cholesterol in patients with non-ischemic chronic heart failure. Int J Cardiol 2017;238:97-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.03.028

Fröhlich H, Täger T, Schellberg D, Corletto A; Kazmi S, Goode K, Grundtvig M, Hole T, Katus HA, Cleland JGF, Atar D, Clark AL, Agewall S, Frankenstein L, MD.   Bisoprolol compared with carvedilol and metoprolol succinate in the treatment of patients with chronic heart failure. Clin Res Cardiol. 2017;106(9):711-721. DOI 10.1007/s00392-017-1115-0

Fröhlich H, Henning F, Täger T, Schellberg D, Grundtvig M, Goode K, Corletto A, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Frankenstein L, Clark AL. Comparative effectiveness of enalapril, lisinopril and ramipril in the treatment of patients with chronic heart failure. A propensity score matched cohort study. EHJ-Cardiovasc Pharmacol 2018;4(2):82–92. doi: 10.1093/ehjcvp/pvx013

Fröhlich H, Rosenfeld N, Täger T, Goode K, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Clark AL, Frankenstein L, Grundtvig M. Epidemiology and long-term outcome in outpatients with chronic heart failure in Northwestern Europe. Heart. 2019 Feb 21. pii: heartjnl-2018-314256. doi: Https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-314256  

Täger T, Fröhlich H, Grundtvig M, Seiz M, Schellberg D, Goode K, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Clark AL, Frankenstein L. Comparative effectiveness of loop diuretics on mortality in the treatment of patients with chronic heart failure – A multicenter propensity score matched analysis. Int J Cardiol 2019. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.01.109

Täger T, Atar D,Agewall S, Katus HA, Grundtvig M, Cleland JGF, Clark AL, Fröhlich H, Frankenstein L. Comparative Efficacy of Sodium-Glucose cotransporter-2 Inhibitors (SGLT2i) for Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Heart Fail Rev. 2020 Apr 20. doi: 10.1007/s10741-020-09954-8.