Norsk intensivregister

Kontakt

Anita Farestveit
anita.farestveit@helse-bergen.no

Forskning

Doktorgradsprosjekt

Tittel

Doktorand

Årstal

Intensive care for the very old - ICU admission triage and outcomes

Finn Andersen, NTNU

2017

Severity of disease and concern for the distribution of lifetime health. Distribution-weighted cost-effectiveness analysis of admission to intensive care units

Frode Lindemark, UiB

2017

Severity of illness and short-term outcomes in Scandinavian intensive care medicine

Kristian Strand, UiB

2011

Audit and feedback methods

Antonija Petosic

Pågåande

Interhospital transport of critically ill patients,  Helse Sør-Øst

Helge Eiding

Pågåande


Mastergradsprosjekt

Tittel

Kandidat

Årstal

1- og 2-årsmortalitet i den norske intensivpopulasjonen

Eivind A. Sjursæther

Pågåande

Pårørandetilfredshet i intensivavdelingen

Randi Olsson Haave, Hilde H. Bakke

2018

Pasientsikkerhetskultur og resultater i norske intensivavdelinger

Birgitte Sterud Deilkås

2017

Effekt av oppfølgingssamtalar

Austenå

 

Tur-retur intensiv, en kartlegging av potensielle årsaker til reinnleggelse

Kristin Naustdal

Pågåande


Artiklar/publikasjonar

Forfattar

Tittel

Tidsskrift

Årstal

Stafseth et al.

Association between patient classification systems and nurse staffing costs in intensive care units: An exploratory study

Int and Crit Care Nurs

2018

Moi et al.

The provision of nurse-led follow-up at Norwegian intensive

care units

J Clin Nurs. 2018;27:2877–2886

2018

H. Flaatten et al.

The status of intensive care medicine research and a future agenda for very old patients in the ICU

Intensive Care Med (2017) 43:1319–1328

2017

F. Lindemark et al.

Costs and expected gain in lifetime health from intensive care versus general ward care of 30,712 individual patients: a distributionweighted cost-effectiveness analysis

Critical Care (2017) 21:220

2017

F. Lindemark et al.

Age, Risk, and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care: A Registry-Based Population Modelling Study

PLoS ONE 10(5): e0125907. doi:10.1371/journal.pone.0125907

2015

Bekkevold et al.

Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices to Ventilator Time in Norwegian Intensive Care Units.

J Crit Care Med

2015

Ø. A. Haaland et al.

A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data

Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58: 701–708

2014

F. H. Andersen et. al.

Do elderly intensive care unit patients receive less

intensive care treatment and have higher mortality?

Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 1298-1305

2012

J. H. Laake et. al.

Impact of the post-World War II generation on intensive

care needs in Norway

Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54: 479-484

2010

Barratt-Due et al.              

Hematologisk malignitet

 

Pågåande

 

Årsrapporter