Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Forskning

NORKAR er del av internasjonalt registersamarbeid i VASCUNET som er organisert under den europeiske karkirurgiske foreningen ESVS og i International Consortium of Vascular Registries ICVR som er et samarbeid mellom kvalitetsregisteret VQI (Vascular Quality Initiative) i den amerikanske karkirurgiske foreningen SVS og VASCUNET.

ICVR samarbeidet har resultert i en artikkel i tidsskriftet Circulation, hvor det vises at det er store forskjeller i behandling av utposninger på hovedpulsåren mellom landene, til tross for at anbefalinger om behandling er svært homogene (3).

VASCUNET samarbeidet har publisert flere artikler i det europeiske karkirurgiske tidsskriftet European Journal of Vascular and Endovascular Surgery(1, 2, 4). Den siste er om overlevelse etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (4). Norge og Sverige har signifikant bedre resultater enn gjennomsnittet i studien, noe som passer bra med årets resultater.  

Referanser
1. Mani K, Venermo M, Beiles B, Menyhei G, Altreuther M, Loftus I, Björck M.: Regional Differences in Case Mix and Peri-operative Outcome After Elective Abdominal Aortic Aneurysm Repair in the Vascunet Database. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jun;49(6):646-52.
2. Mitchell D, Venermo M, Mani K, Bjorck M, Troeng T,Debus S, Szeberin Z, Hansen AK, Beiles B, Setacci C, Bergqvist D, Menyhei G, Heller G, Danielsson G, Loftus I, Thomson I, Vogt K, Jensen L, Altreuther M, Eldrup N, Wigger P, Moreno-Carriles R, Lees T.:  Quality Improvement in Vascular Surgery: The Role of Comparative Audit and Vascunet.
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jan;49(1):1-3.
3. Beck AW, Sedrakyan A, Mao J, Venermo M, Faizer R, Debus S, Behrendt CA, Scali S, Altreuther M, Schermerhorn M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G,Thomson I, Wigger P, Björck M, Cronenwett JL, Mani K; International Consortium of Vascular Registries. Variations in Abdominal Aortic Aneurysm Care: A Report From the International Consortium of Vascular Registries.
Circulation. 2016 Dec13; 134(24):1948-1958.
4.  Budtz-Lilly J, Venermo M, Debus S, Behrendt CA, Altreuther M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G, Thomson I, Wigger P, Björck M, Loftus I, Mani K. Editor's Choice-Assessment of International Outcomes of Intact Abdominal Aortic Aneurysm Repair over 9 Years. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017Jul; 54 (1):13-20.