Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Kontakt

Martin Altreuther
martin.altreuther@stolav.no

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

NORKAR har gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt med oppstart i 2017. Prosjektet ble avsluttet i 2018. Prosjektet ble finansiert av Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE). Sluttrapport fra prosjektet: NORKAR kvalitetsforbedringsprosjekt

Resultater fra kvalitetsregisteret viste at det var store forskjeller mellom sykehusene i andel pasienter som fikk beste medisinske behandling (BMT/sekundærprofylakse) etter karkirurgiske inngrep. Medikamentell behandling med lett blodfortynnende og kolesterolsenkende medikamenter er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Det er god støtte for at slik behandling bedrer overlevelsen av karkirurgiske pasienter gjennom redusert risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. 

Konkrete mål i prosjektet var:

  • 80 % av alle aneurismepasienter mottar beste medisinske behandling innen 1.6.2018
  • Redusere andel pasienter hvor det ikke er registrert eller det er ukjent om pasienten står på sekundærprofylakse/
  • Ferdigstilt skjema innen 30 dager etter operasjon. 

Intervensjonen og tiltak er bruk av gjennombruddsmetoden, der formålet er å redusere gapet mellom dagens praksis og det som er anbefalt praksis. De deltakende enhetene hadde felles mål for prosjektet, men veien til målet ble definert lokalt. I henhold til brukt metodikk var det ikke et mål at alle skulle gjennomføre like tiltak, men identifisere forbedringsområder i egen avdeling og iverksette tiltak som var tilpasset de lokale utfordringer. 

Alle deltakende enheter har gjennomført tiltak for å forbedre innregistrering og å redusere gapet mellom dagens praksis og det som er anbefalt praksis.

Prosjektperioden har vist at det er en økning i andel aneurismepasienter mottar beste medisinske behandling bland deltakerne i prosjektet, en enhet har nådd målet og de andre to er på god vei mot 80 %. 

Figur. Andel skjema der pasienten mottar beste medisinske behandling etter aneurismeoperasjon.
 

 

Registeret deltok på og presenterte kvalitetsforbedringsprosjektet på Kvalitetsforbedringsdagene ved St. Olavs hospital høsten 2017. Registeret deltok også med en poster på dette arrangementet. 
 

Årsrapporter