Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Forskning

Data fra registeret er foreløpig innkomplette grunnet rapportering kun fra 5 sykehusavdelinger. Like fullt har data fra Revmatologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus blitt benyttet i et forskningsprosjekt som omhandler endringer i bruk av medikamenter og behov for revmakirurgisk behandling fra 1972 til 2015.

Tone Wikene Nystad, Anne Marie Fenstad, Ove Furnes, Bjorg-Tilde Svanes Fevang. Predictors for orthopaedic surgery in patients with rheumatoid arthritis. Results from a retrospective cohort study of 1010 patients diagnosed 1972-2009, and followed until 2015. Artikkelen er for øyeblikket under revisjon i internasjonalt tidsskrift.