Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registeret ønsker å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Registeret vil også gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet.

Årsrapporter