Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registeret ønsker å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Registeret vil også gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet. 

Foreløpig er det for få behandlingsenheter som registrerer inn data og for få pasienter totalt til at det kan identifiseres områder for kvalitetsforbedringsarbeid. Etter hvert som registeret får et større datagrunnlag vil man ut fra resultatene kunne identifisere og planlegge kvalitetsforbedringsarbeid.
 

Årsrapporter