Norsk kvalitetsregister for hiv

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Infeksjonspoliklinikken på Ullevål har jobbet systematisk med NORHIV kvalitetsindikatorer siden 2013. Flere tiltak er initiert av dette arbeidet: 

  1. intensivert innkalling og oppfølgning av pasienter som ikke møter til årlig kontroll. 
  2. bedre psykososial kartlegging og økt tverrfaglig samarbeid om pasienter på hiv-behandling som ikke har viruskontroll. 
  3. alle hivpasienter har fått egen koordinator (fast sykepleier) som er registrert i EPJ.

Gruppen uten viruskontroll vil fortsatt være en gruppe fagmiljøet vil fokusere på i årene fremover. Det vil alltid finnes enkelte pasienter som av ulike årsaker i perioder har dårlig medikament-etterlevelse. Konsekvensen kan bli sviktende immunforsvar og hivrelaterte sykdommer og plager. Pasienter med dårlig etterlevelse har økt risiko for utvikling av hiv-resistens og med det redusert utvalg av midler med effekt mot hivviruset.

Indikatoren «andel hivpasienter på behandling» vil også være spesielt i fokus. Det vil være spesielt viktig å kartlegge om det finnes forskjeller mellom hiv-klinikker rundt i landet på dette feltet. Forskjeller her vil måtte initiere et fokusert kvalitetsarbeid for å utjevne eventuelle forskjeller. 

Årsrapporter