Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

Kontakt

Siri Wennberg
Siri.Wennberg@stolav.no

 


 

Forskning

Bidrag fra Nordic Tonsil Surgery Steering committee til et PhD-prosjekt i Finland.

Ruohoalho, J., Østvoll, E., Bratt, M. et al. (2018) Systematic review of tonsil surgery quality registers and introduction of the Nordic Tonsil Surgery Register Collaboration. Eur Arch Otorhinolaryngol 275: 1353. https://doi.org/10.1007/s00405-018-4945-0

Wennberg, S., Karlsen, L.A., Stalfors, J. et al. (2019) Providing quality data in health care - almost perfect inter-rater agreement in the Norwegian tonsil surgery register. BMC Medical Research Methodology 19:6. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0651-2 

Bugten, V., Wennberg, S., Miljeteig, H. (2019) Norsk tonsilleregister - Første nasjonale kvalitetsregister innen ØNH. Overlegen nr 2. 2019

https://beta.legeforeningen.no/contentassets/b601e43a4b534ce0a3b60a22223...
 

Årsrapporter