Norsk kvinnelig inkontinensregister

Kontakt

Tomislav Dimoski
tomdim@ous-hf.no

Forskning

Sentrale forskningsresultater

 1. Utvikling og validering av et spørreskjema (NKIR-skjemaet)- fullført
 2. Sammenligning av operasjonsresultater hos pasienter operert med TVT, TVT-O og TOT som operasjonsmetode - fullført
 3. Reproduserbarhet av stresstest for å vurdere stressinkontinens - fullført
 4. Hvor ofte forårsaker kontraksjon av blæren lekkasje når man utfører stresstest hos stress- og urgencyinkontinente kvinner? - fullført
 5. Operasjonsresultater 10 år etter urininkontinensoperasjoner - fullført
 6. Risikofaktorer for mislykket operasjon 10 år etter inkontinensoperasjon - fullført
 7. Verdi av forskjellige stresstester for å påvise stressinkontinens - fullført
 8. Operativ justering av båndet hos pasienter med urinretensjon etter inkontinensoperasjon - fullført
 9. Resultat etter inkontinensoperasjon hos kvinner med lavt urinrørstrykk - fullført
 10. Forskjellige resultater etter inkontinensoperasjon hos unge, middelaldrende og eldre kvinner - fullført
 11. Bør man gi antibiotika profylaktisk ved urininkontinensoperasjoner? – pågår
 12. Operasjonsresultat ved ulke typer retropubiske TVT-bånd – pågår
 13. Hvordan graviditeter etter TVT operasjoner kan påvirke operasjonsresultatet – pågår
 14. Hvilke metoder velges ved reoperasjon grunnet et mislykket operasjonsresultat – pågår
   

Vitenskapelige arbeider

 1. Kulseng-Hanssen S, Borstad E. The development of a questionnaire to measure the severity of symptoms and the quality of life before and after surgery for stress incontinence. BJOG 2003; 110(11): 983-8. 
 2. Kulseng-Hanssen S. The development of a national database of the results of surgery for urinary incontinence in women. BJOG 2003; 110(11): 975-82. 
 3. Kulseng-Hanssen S, Husby H, Schiotz HA. The tension free vaginal tape operation for women with mixed incontinence: Do preoperative variables predict the outcome? Neurourol Urodyn 2007; 26(1): 115-21; discussion 122. 
 4. Kulseng-Hanssen S, Husby H, Schiøtz HA. Follow-up of TVT operations in 1,113 women with mixed urinary incontinence at 7 and 38 months. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008; 19(3): 391-396. 
 5. Dyrkorn OA, Kulseng-Hanssen S, Sandvik L. TVT compared with TVT-O and TOT: results from the Norwegian National Incontinence Registry. Int Urogynecol J 2010; 21(11): 1321-6. 
 6. Berild GH, Kulseng-Hanssen S. Reproducibility of a cough and jump stress test for the evaluation of urinary incontinence. Int Urogynecol J 2012; 23(10): 1449-53. 
 7. Kulseng-Hanssen S, Moe K, Schiøtz HA: How often does detrusor overactivity cause urinary leakage during a stress test in mixed incontinent women?  Int Urogynecol J 2013; 24(9): 1537-41. 
 8. Svenningsen R, Staff AC, Schiøtz HA, Western K, Sandvik L, Kulseng-Hanssen S. Risk factors for long-term failure of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Neurourol Urodyn. 2014; 33(7): 1140-6.
 9. Rimstad L, Larsen ES, Schiøtz HA, Kulseng-Hanssen S. Pad stress tests with increasing load for the diagnosis of stress urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2014; 33(7): 1135-9. 
 10. Svenningsen R, Staff AC, Schiøtz HA, Western K, Kulseng-Hanssen S. Long-term follow-up of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Int Urogynecol J 2013; 24(8): 1271-8. 
 11. Moe K, Schiøtz HA, Kulseng-Hanssen S. Outcome of TVT operations in women with low maximum urethral closure pressure. Neurourol Urodyn 2017; 36(5): 1320-4. 
 12. Moksnes LR, Svenningsen R, Schiøtz HA, Moe K, Staff AC, Kulseng-Hanssen S. Sling mobilization in the management of urinary retention after mid-urethral sling surgery. Neurourol Urodyn 2017; 36(4): 1091-1096. 
 13. Engen M, Svenningsen R, Schiøtz HA, Kulseng-Hanssen S. Mid-urethral slings in young, middle-aged and older women. Neurourol Urodyn 2018; 37(8): 2578-2585
 14. Schiøtz HA, Svenningsen R, Kulseng-Hanssen S. Comparison of retropubic midurethral slings in the treatment of female stress urinary incontinence. Submitted Int Urogynecol J
 15. Dyrkorn OA, Staff AC, Schiøtz HA, Kulseng-Hanssen S, Svenningsen R. Childbirth after mid-urethral sling surgery - long-term complications and effects on urinary incontinence. Submitted Int Urogynecol J


Artiklene 8 og 10 inngår i Rune Svenningsens doktorgradsavhandling som ble forsvart 14.5.2014.

Artikkel 15 planlegges som del av Ole A Dyrkorns doktorgradsavhandling.
 

 

Årsrapporter