Norsk kvinnelig inkontinensregister

Kontakt

Tomislav Dimoski
tomdim@ous-hf.no

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Avdelingene mottar en gang årlig en rapport der avdelingens resultater sammenlignes med landsgjennomsnittet og der egne operatørers resultat dokumenteres.
Om båndet som brukes ved inkontinensoperasjon strammes for mye, vil det bli vanskelig for pasienten å late vannet. I vårt register skjedde dette hos 3,1% av pasientene. Når båndet er for stramt, har det vært vanlig å la pasienten forbigående kateterisere seg selv, eller å klippe båndet. Fra 2005 har det blitt mer vanlig å justere båndet operativt de første dagene etter operasjonen. I en nylig publisert artikkel utgående fra data i vårt register, er det vist at operativ justering av for stramt bånd gir bedre resultater enn kun kateterisering eller klipping av båndet(1). Pasienter som fikk båndet justert operativt lekket sjeldnere ved kontroll etter operasjonen og var oftere veldig fornøyd med operasjonen enn de pasientene som kateteriserte seg selv.

Registeret har anbefalt operativ justering av for stramt bånd fremfor kateterisering og klipping av båndet. Fra 2009 har antall pasienter hvor båndet ble justert operativt, årlig økt og i 2016 ble kun 2 bånd klippet, mens 52 pasienter ble forbigående kateterisert og 46 bånd ble operativt justert. 

(1) Moksnes LR, Svenningsen R, Schiøtz HA, Moe K, Staff AC, Kulseng-Hanssen S. Sling mobilization in the management of urinary retention after mid-urethral sling surgery. Neurourol Urodyn 2017; 36(4): 1091-1096

Årsrapporter