Norsk nakke- og ryggregister

Forskning

Lokale NNRR-data fra St.Olavs er brukt i et mastergradsprosjekt.

Det er ved årsskiftet 2018/2019 startet prosess med utlevering data fra NNRR til et mastergradsprosjekt utgående fra Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, prosjektleder Inger Haukenes. Tittel: Kronisk muskel- og skjelett smerte: Tilbakeføring til jobb etter behandling.  

Det vil i 2019 blir en større utlevering til et forskningsprosjekt som utgår fra forskningsmiljøet knyttet til registeret FYSIOPRIM, prosjektleder Hilde Stendal Robinson.  
 

 

 

Årsrapporter