Norsk nakke- og ryggregister

Forskning

NNRR har i dag, og ønsker videre, et tett samarbeid med forskingsmiljøene i Norge. Vi tilbyr rask utlevering av data. For mer informasjon om datautlevering: Datautlevering

Lokale NNRR-data fra St.Olavs er brukt i et mastergradsprosjekt. Man fant her at pasienter henvist til ulike behandlingsløp var forskjellig med tanke på prognostiske faktorer. «Nakke- og ryggpasienter henvist til spesialisthelsetjenesten – beskrivelse og forløp etter behandling. Et studie basert på Norsk nakke- og ryggregister» ved Kjersti Øksnes Dalheim. Funn fra studien har støttet opp under endringen om å slå sammen kort og lang gruppebehandling til en gruppe med middels lengde. 

2018/2019 ble det utlevert data fra NNRR til Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, prosjektleder Inger Haukenes. Tittel: «Kronisk muskel- og skjelett smerte: Tilbakeføring til jobb etter behandling». Pågående master, for mer info se her.

I 2019 var det en større utlevering til et forskningsprosjekt som utgår fra forskningsmiljøet knyttet til registeret FYSIOPRIM, prosjektleder Hilde Stendal Robinson. PhD kandidat Mari Tyrdal arbeider med disse dataene og artikler skal inngå i hennes PhD.

Ultimo 2019 var det hentet ut lokale NNRR-data fra Tromsø som brukes i et mastergradsprosjekt ved Kjetil Samuelsen. Han skal se på om det er forskjeller mellom pasientgruppene som får tverrfaglig utredning og de som får monofaglig utredning. 
 

 

 

Årsrapporter