Norsk nyreregister

Kontakt
Anders Åsberg

Forskning

NNR bidrar i stor grad med data til forskningsprosjekter som fokuserer på nyresykdom. I 2018 ble det blant annet levert ut data til forskning på komplikasjoner ved barnediabetes, sammenhenger mellom karstivhet og overlevelse hos transplanterte, insidens av nyresvikt hos pasienter med ulike typer diagnose i nyrebiopsier og hvordan røykestatus ved transplantasjon påvirker overlevelsen. Publikasjonsliste på http://www.nephro.no/nnr.html.

 

 

 

 

 

 

Årsrapporter