Norsk nyreregister

Kontakt
Anders Åsberg

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Data fra tidligere år har vist at det spesielt er 2 av NNRs kvalitetsindikatorer som ligger langt unnen det oppsatte måltallet; blodtrykksbehandling hos nyretransplanterte og andel av hemodialysepasienter som starter dialyse med blodtilgang via en fistel.

Når det gjelder blodtrykksbehandling hos nyretransplanterte så er måltallet i henhold til internasjonale guidelines. Vi har i 2019 satt i gang en innsamling av detaljert informasjon om hvorfor måltallet ikke er nådd hos de pasientene som i 2018 ikke har blodtrykk under 130/80 mmHg. Disse dataene skal analyseres i løpet av høsten 2019 og presenteres på nyrelegenes årlige kvalitetsmøte.

Når det gjelder kvalitetsindikatoren som berører andel av hemodialysepasienter som starter dialyse med blodtilgang via en fistel så er det tenkt som et mål på hvor godt dialysebehandlingen er planlagt hos de med normal nyresviktutvikling. Også her er det basert på tall fra 2017 satt i gang en innsamling av mer detaljdata på hvorfor de pasientene som starter på kateter ikke har fått anlagt en fistel og heller bruker det som blodtilgang da det generelt er ansett som den beste blodtilgangen for disse pasientene. Disse dataene skal også analyseres i løpet av høsten 2019 for å presenteres på nyrelegenes årlige kvalitetsmøte.

Årsrapporter