Norsk nyreregister

Kontakt
Anders Åsberg

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

I fjor ble det tatt grep for å få års-dataene inn i registeret fortere for å kunne overholde den nye fristen for publikasjon av disse dataene. Tidligere år har dataene i registeret ikke være komplette før et stykke ut på høsten året etter, og for eksempel ble resultater presentert her i 2018 basert på 61,2% av dataene. En omorganisering av datainnhentingen har nå før til at vi kan presentere data på grunnlag av 90,6% av årets data!

Data fra tidligere år har vist at det spesielt er 2 av NNRs kvalitetsindikatorer som ligger langt under det oppsatte måltallet; blodtrykksbehandling hos nyretransplanterte og andel av hemodialysepasienter som starter dialyse med blodtilgang via en fistel. I 2018 ble en undersøkelse av årsakene til manglende måloppnåelse for blodtrykk hos nyretransplanterte gjennomført og i 2019 har disse dataene blitt analysert og presentert for fagmiljøet. Det er rom for forbedring og det vil være et fortsatt fokus på å forbedre måloppnåelsen for denne indikatoren. Registeret har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre prosjektet for hemodialysepasienter enda, men det vil bli gjort.

Årsrapporter