Norsk nyreregister

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Fagrådet har i 2016 jobbet på å definere kvalitetsmål for respektive pasientkategori. Data for de fleste av disse kvalitetsmål er blitt samlet inn i løpet av 2016 men data fra flere år tilbake kun foreligger for noen av målene. Det er ikke gjort noen dyptgående analyse av disse 2016-dataene enn men det vil være hovedfokus innfor 2017.