Norsk pacemaker- og ICD- register

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Den nye versjonen av registeret som er under utvikling vil registrere hvorfor og hvordan pacemaker og hjertestartere (ICD) implanteres, på en bedre og lettere rapporterbar måte. Data for selve inngrepet gjør det mulig å kartlegge komplikasjoner og eventuelle risikofaktorer. Reoperasjoner og komplikasjoner skal registreres slik at data blir lett tilgjengelige.

I tillegg vil vi kunne registrere langtidsdata for overlevelse, funksjon til de ulike ledningene og pacemakerne som brukes, samt kliniske problemer og komplikasjoner. Det nye registeret vil dekke hele «livsløpet» til implantert utstyr, inkludert ekstraksjoner (fjerning av utstyr). Nytt register vil gi komplikasjonsrater og implantasjonsrater på institusjons-, fylkes- og landsnivå. Vi venter at nytt register skal gi vesentlig mer opplysninger enn det gamle, og gi grunnlag for forskning og kvalitetssikring til beste for nåværende og fremtidige pasienter.