Norsk register for analinkontinens

Forskning

Både nasjonalt og internasjonalt har det historisk eksistert ulik praksis i valg av skåringsverktøy som foretrekkes for å kartlegge og evaluere grad av symptomer ved avføringslekkasje. I Norge har to av fem sykehus tradisjonelt kartlagt med Wexner Incontinence Score (3), mens de resterende har bruker St. Marks’s Incontinence score (4). For å sikre lik kartlegging og evaluering av resultater, har registeret bidratt til utvikling av et kombinasjonsskjema som ivaretar begge disse skåringsverktøyene. Kombinasjonsskjema ble publisert juni 2019 og viser seg å være godt egnet både i intervjuform og som pasientutfylt (10). Fordelen ved å bruke ett skjema i stedet for to nesten like skåringskjema er at det blir enklere for pasienten å fylle ut, og risikoen for manglende data blir mindre. Fagrådet har besluttet at skjemaet skal brukes i kartlegging av alle pasienter og implementeres så snart It-tekniske løsninger er på plass, forespeilet oktober 2019.  Etter 2 års bruk vil det være mulig å gjøre analyser på hvordan Wexner og St .Mark’s forholder seg til hverandre, og dermed kan registret kunne bidra med ny kunnskap på for eksempel valg av terskelverdier ved de to ulike skåringsvektøyene relatert til ulike pasientrapporterte utfallsmål (PROMs).

På bakgrunn av den oppnådde dekningsgraden vil registeret innen 2 år ha nok oppfølgningsdata til at publisering av registerdata i internasjonale fagtidsskrifter er realistisk, både for registeret som helhet, men også for de enkelte behandlingsformer. Det vil bli utarbeidet en plan for publisering av data, og det er videre naturlig å koble dette opp til en doktorgrad. 

Referanseliste

 1. Thin NN, Horrocks EJ, Hotouras A, Palit S, Thaha MA, Chan CL, et al. Systematic review of the clinical effectiveness of neuromodulation in the treatment of faecal incontinence. The British journal of surgery. 2013;100(11):1430-47.
   
 2. Thaha MA, Abukar AA, Thin NN, Ramsanahie A, Knowles CH. Sacral nerve stimulation for faecal incontinence and constipation in adults. The Cochrane database of systematic reviews. 2015(8):Cd004464.
   
 3. Jorge JM, Wexner SD. Etiology and management of fecal incontinence. Diseases of the colon and rectum. 1993;36(1):77-97.
   
 4. Vaizey CJ, Carapeti E, Cahill JA, Kamm MA. Prospective comparison of faecal incontinence grading systems. Gut. 1999;44(1):77-80.
   
 5. Hussain, Z. I., Lim, M., & Stojkovic, S. (2014). The test-retest reliability of fecal incontinence severity and quality-of-life assessment tools. Dis Colon Rectum, 57(5), 638-644. 
   
 6. Thin NN, Taylor SJ, Bremner SA, Emmanuel AV, Hounsome N, Williams NS, et al. Randomized clinical trial of sacral versus percutaneous tibial nerve stimulation in patients with faecal incontinence. The British journal of surgery. 2015;102(4):349-58.
   
 7. Rydningen M, Riise S, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Norderval S. Sacral neuromodulation for combined faecal and urinary incontinence following obstetric anal sphincter injury. Colorectal disease : the official journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland. 2017.
   
 8. Ng, K.S., et al., Fecal Incontinence: Community Prevalence and Associated Factors--A Systematic Review. Dis Colon Rectum, 2015. 58(12): p. 1194-209
   
 9. Matzel KE, Chartier-Kastler E, Knowles CH, Lehur PA, Munoz-Duyos A, Ratto C, et al. Sacral Neuromodulation: Standardized Electrode Placement Technique. Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society. 2017;20(8):816-24.
   
 10. Norderval, S, Rydningen, MB, Falk, RS, Stordahl, A & Johannessen, HH. Strong agreement between interview-obtained and self-administered Wexner and St. Marks’s scores using a single questionnaire. Int Urogynecol J. 2019 [Epub ahead of print] https://doi.org/10.1007/s00192-019-03945-6 
   

Årsrapporter