Norsk register for analinkontinens

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Ingen konkrete kliniske kvalitetsforbedrings tiltak er initiert foreløpig. Det har i 2016-2017 vært gjennomført dekningsgradsprosjekt og man forventer økt andel sykehus som leverer data til registeret, samt økt dekningsgrad fra 2017.