Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Forskning

Det er ikke gjort noen forskning basert på muskelregisterdata. Muskelregisteret er ikke  konstruert som forskningsregister ved at det er lite diagnosespesifikt (i stedet inkluderer det mange diagnoser) og har et begrenset antall variabler. Viktigste årsak til dette er at man har forsøkt å minimalisere registreringsbyrden. 

Muskelregisteret er imidlertid nyttig som rekrutteringskilde til forskning.  I 2016 og 2017 ble Muskelregisteret benyttet til et pågående doktorgradssprosjekt på Dystrophia myotonica type 1, samt et forskningsprosjekt på Charcot MarieTooth nevropati og limb-girdle muskeldystrofi.  Begge er nasjonale prosjekter. 
 

 

Årsrapporter