Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Forskning

The New National Registry for Gastrointestinal Surgery in Norway: NoRGast. Lassen K, Nymo LS, Kørner H, Thon K, Grindstein T, Wasmuth HH, Moger T, Bjørnbeth BA, Norderval S, Eriksen MT and Viste A. Scand J Surg. 2018 Sep;107(3):201-207. doi: 10.1177/1457496918766697. Epub 2018 Apr 9.

  1. Short-term outcomes after elective colon cancer surgery: An observational study from the Norwegian registry for gastrointestinal and HPB surgery, NoRGast. LS Nymo, S Norderval, MT Eriksen, HH Wasmuth, H Kørner, BA Bjørnbeth, T Moger, A Viste and K Lassen. Surgical Endoscopy (Accepted)
  2. Komplikasjoner og praksis for pankreatoduodenektomi (reseksjoner av bukspyttkjertelhode og tolvfingertarm) i Norge. Dette er et samarbeid mellom de fem avdelinger som utfører denne type kirurgi, hvor indikasjoner, praksis og spesifikke komplikasjonsdata for alle reseksjoner i 2015 og 2016 analyseres. Datainnsamlingen er fullført, og manuskriptet vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2018. Arbeidet ledes fra UNN Tromsø/UiT.
  3. Assosiasjoner mellom preoperativt vekttap og postoperative komplikasjoner og mortalitet. Manuskriptet er høsten 2018 under ferdigstilling for publikasjon, og arbeidet ledes ved UiB.
  4. Effekt av standardisering av kolonkirurgi i Nord-Norge: Det foregår et kvalitetsprosjekt hvor alle avdelinger i Nord-Norge som utfører reseksjoner av tykktarm deltar. NoRGast-data brukes for komplikasjonsregistrering og monitorering av effekt. Prosjektet planlegges publisert som artikkel. Datainnsamling er ikke fullført. Prosjektet ledes fra UNN Tromsø/UiT.

Årsrapporter