Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Forskning

De to første vitenskapelige arbeidene utgått fra NoRGast-data er sluttført og under vurdering for publikasjon. Tema for disse er komplikasjoner etter kolonkirurgi samt en beskrivelse av registeret og implementeringsfasen. I tillegg er et arbeide på komplikasjoner etter pankreatoduodenektomi (reseksjon av bukspyttkjertelens hode/hals med tilhørende tolvfingertarm) under utarbeidelse. 

Linker til alle publikasjoner fra registeret vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.